A Santiagu' en romaria ven. Airas Nunez

A Santiagu' en romaria ven
el-rei, madr' , e praz-me de coraçon
por duas cousas, se Deus me perdon,
en que teño que me faz Deus gran ben:
ca ve[e]rei el-rei, que nunca vi,
e meu amigo que ven con el i.

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Lietarias Ramón Piñeiro - Xunta de Galicia).

"Martin Codax" Grupo de Música Antiga de Compostela.

Sen comentarios

Déixanos o teu comentario